Privacybeleid

Inleiding

Cora's Knit Knacks is een in Nederland geregistreerd bedrijf gevestigd aan Tarwekamp 136, 1112 HJ, Diemen, Nederland. Cora's Knit Knacks ("ik", "me" of "mijn") opereert www.corasknitknacks.nl (de "Site"). In dit Privacybeleid betekent elke verwijzing naar "u" elke persoon die gegevens aan mij of mijn agent of de Site verstrekt.
Gegevensbescherming is een kwestie van vertrouwen en uw privacy is belangrijk voor mij. Ik zal daarom alleen uw naam en andere informatie die op u van toepassing is, alleen gebruiken zoals uiteengezet in dit Privacybeleid. Ik zal alleen informatie verzamelen waar dit voor mij noodzakelijk is en ik zal alleen informatie verzamelen als dit relevant is voor mijn omgang met u.
Ik zal uw informatie alleen bewaren zolang ik wettelijk verplicht ben of zolang die relevant is voor de doeleinden waarvoor deze is verzameld.
U kunt de Site bezoeken en browsen zonder dat u persoonlijke gegevens hoeft op te geven. Tijdens uw bezoek aan de Site blijft u anoniem en kan ik u nooit identificeren, tenzij u een account op de Site hebt en inlogt met uw gebruikersnaam en wachtwoord.

Redenen voor gegevensverzameling 

Het verwerken van uw persoonsgegevens (d.w.z. alle informatie aan de hand waarvan uw identiteit mogelijk kan worden vastgesteld met behulp van redelijke middelen; hierna: ' Persoonsgegevens ') is nodig voor het verwerken van uw bestelling op mijn website.
Daarom raadt ik u aan dit privacybeleid goed en zorgvuldig door te lezen zodat u een overwogen keuze kunt maken.

Informatie die ik verzamel

Ik kan verschillende informatie verzamelen als u een bestelling wilt plaatsen voor een product op de site.

Ik verzamel, bewaar en verwerk uw gegevens voor het verwerken van uw aankoop op de Site en voor eventuele latere claims, en om u mijn diensten aan te bieden. Ik kan uw naam, e-mailadres, postadres, afleveradres (indien anders), telefoonnummer, mobiel nummer, faxnummer, betalingsgegevens, betaalkaartgegevens of bankrekeninggegevens verzamelen.
Ik zal de informatie die u verstrekt gebruiken om mij in staat te stellen uw bestellingen te verwerken en om u de diensten en informatie te bieden die worden aangeboden via mijn website en die u opvraagt. Verder gebruik ik de informatie die u verstrekt om uw account bij mij te beheren; Verifieer en voer financiële transacties uit met betrekking tot betalingen die u online doet; controleer het downloaden van gegevens van mijn website; de lay-out en/of inhoud van de pagina's van mijn website verbeteren en aanpassen voor gebruikers; bezoekers op mijn website identificeren; onderzoek uitvoeren naar de demografie van mijn gebruikers; u informatie te sturen waarvan ik denk dat u ze nuttig vindt of die u mij hebt gevraagd, inclusief informatie over mijn producten en diensten, op voorwaarde dat u heeft aangegeven dat u er geen bezwaar tegen heeft gecontacteerd te worden voor deze doeleinden. Onder voorbehoud van het verkrijgen van uw toestemming kan ik u per e-mail contacteren met informatie over andere producten en diensten. Als u liever geen marketingcommunicatie van mij ontvangt, kunt u op elk gewenst moment afmelden.
Ik kan uw naam en adres doorgeven aan een derde partij om het product aan u af te leveren (bijvoorbeeld aan mijn koerier of leverancier).
Betalingen die u via de site doet, worden verwerkt door Cora's Knit Knacks. U moet mij alleen informatie verstrekken die juist en niet misleidend is en u moet deze up-to-date houden en me op de hoogte brengen van wijzigingen.
Specifiek werk ik samen met Mollie en Paypal voor betaling. SendCloud en DHL voor de verzending van pakketten en in enkele gevallen MyParcel en PostNL voor het verzenden van brievenbuspost.
Daarnaast deel ik, indien dit nodig is voor de afhandeling van uw bestelling, uw gegevens met Pukkiez. Dit is van toepassing bij bijvoorbeeld de etui's en project tassen die op bestelling gemaakt worden.

Ander gebruik van uw informatie

Ik kan uw persoonlijke informatie gebruiken voor opinie- en marktonderzoek. Uw gegevens zijn anoniem en worden alleen gebruikt voor statistische doeleinden door Cora's Knit Knacks. U kunt op elk gewenst moment ervoor kiezen om hier van af te zien.
Ik kan u ook andere informatie over mij, de site, mijn andere websites, mijn producten, verkooppromoties en mijn nieuwsbrieven sturen. Als u geen van deze aanvullende informatie wilt ontvangen zoals beschreven in deze paragraaf (of een deel daarvan), klikt u op de link 'Abonnement opzeggen' in elke e-mail die ik u toestuur. Binnen 14 werkdagen (dagen die noch (i) een zaterdag of zondag, noch (ii) een officiële feestdag in Nederland zijn) van ontvangst van uw instructie, zal ik u niet langer informatie sturen zoals gevraagd. Als uw instructie onduidelijk is, zal ik contact met u opnemen voor opheldering.

WebwinkelKeur

Ik verzamel reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan bent u verplicht om uw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met mij, zodat ik de review aan uw bestelling kan koppelen.
WebwinkelKeur publiceert uw naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat ik u uitnodig om een review achter te laten deel ik uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten.
WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven.
Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

Wedstrijden en acties

Voor elke wedstrijd gebruik ik de gegevens om winnaars te informeren en mijn aanbiedingen te adverteren. Je kunt meer informatie vinden indien van toepassing in mijn deelnamevoorwaarden voor de betreffende competitie.

Derden en links

Ik kan derden gebruiken om mij te helpen met het leveren van producten aan u, om mij te helpen bij het verzamelen van betalingen van u, om gegevens te analyseren en om mij marketing- of klantenservice-ondersteuning te bieden. Zo maak ik bijvoorbeeld gebruik van PayPal en Mollie voor het ontvangen van betalingen. Ik kan informatie uitwisselen met derde partijen met het oog op bescherming tegen fraude en vermindering van het kredietrisico. Ik kan mijn databases met uw persoonlijke gegevens overdragen als ik mijn bedrijf of een deel ervan verkoop. Anders dan zoals uiteengezet in dit Privacybeleid, zal ik uw persoonlijke gegevens NIET verkopen of openbaar maken aan derden zonder uw voorafgaande toestemming te hebben verkregen, tenzij dit noodzakelijk is voor de doeleinden uiteengezet in dit Privacybeleid of tenzij ik dit wettelijk verplicht ben.
De Site kan advertenties van derden bevatten en links naar andere sites of frames van andere sites. Houd er rekening mee dat ik niet verantwoordelijk ben voor de privacypraktijken of de inhoud van die derde partijen of andere sites, noch voor derden aan wie ik uw gegevens overdraag in overeenstemming met mijn privacybeleid.
Mijn beleid gaat uitsluitend over het gebruik en de openbaarmaking van informatie die ik van u verzamel. Als u uw gegevens aan andere partijen of op andere sites op het internet vrijgeeft, kunnen er andere regels van toepassing zijn op hun gebruik of openbaarmaking van de informatie die u aan hen hebt verstrekt. Daarom moedig ik u aan om de algemene voorwaarden door te lezen van alle externe partijen waaraan u informatie verstrekt.
Dit Privacybeleid is niet van toepassing op de praktijken van bedrijven die ik niet bezit of beheer of van personen die ik niet in dienst heb of leiding geef, inclusief de externe partijen waaraan ik informatie verstrek zoals uiteengezet in dit Privacybeleid.

Hoe ontvang ik uw informatie?

Ik ontvang uw persoonsgegevens uit verschillende bronnen:

  • Wanneer u vrijwillig persoonsgegevens aan ons verstrekt om u te registreren op mijn Site;
  • Wanneer u gebruikmaakt van of toegang hebt tot de Site in verband met uw gebruik van mijn services;
  • Van externe leveranciers, services en openbare registers (zoals aanbieders van verkeersanalyses).

Bewaartermijn van uw informatie

Ik bewaar uw persoonlijke gegevens alleen zolang als nodig is om u mijn diensten te leveren en zoals beschreven in mijn Privacybeleid. Ik kan echter ook worden verplicht om deze informatie te bewaren om te voldoen aan mijn wettelijke en reglementaire verplichtingen, om geschillen op te lossen en om mijn overeenkomsten te handhaven. Over het algemeen bewaar ik uw gegevens voor de volgende periode: 7 jaar.

Overdracht van persoonlijke gegevens buiten de EU

Ik kan uw gegevens opslaan en verwerken via hostingdiensten van derden in de Verenigde Staten en andere rechtsgebieden. Dientengevolge kan ik uw persoonlijke gegevens overbrengen naar een rechtsgebied met verschillende gegevensbeschermings- en overheidstoezichtswetten dan uw rechtsgebied. Als wordt aangenomen dat ik informatie over u buiten de EU overdraag, zal ik verbindingen gebruiken met een privacyschild (bijvoorbeeld Google Docs).

Cookies

Het is niet nodig om cookies te accepteren om mijn website te bezoeken. Als u echter een bestelling wilt plaatsen of een artikel aan uw winkelmandje wilt toevoegen, moet u uw browser zodanig instellen dat deze cookies accepteert, zodat u het winkelwagentje en de betalingsfuncties kunt gebruiken.

Wat zijn cookies?

Ik en mijn vertrouwde partners maken gebruik van cookies en andere technologieën in onze verwante services, ook wanneer u de Site bezoekt of gebruikmaakt van mijn services.
Een 'cookie' is een klein stukje informatie dat een website aan uw apparaat geeft wanneer u een website bekijkt. Cookies zijn erg nuttig en kunnen voor veel verschillende doeleinden worden gebruikt. Zo kunnen ze u helpen door u efficiënt van pagina naar pagina te laten navigeren, door bepaalde functies automatisch te activeren, door uw voorkeuren te onthouden en door de interactie tussen u en mijn Services sneller en gemakkelijker te laten verlopen. Cookies worden ook gebruikt om ervoor te zorgen dat de advertenties die u te zien krijgt, zijn afgestemd op u en uw interesses en om statistische gegevens over uw gebruik van mijn Services bijeen te brengen.

Wat voor soort cookies gebruikt Cora's Knit Knacks

De Site maakt gebruik van de volgende soorten cookies:

a. 'sessiecookies' die slechts tijdelijk worden opgeslagen tijdens een internetsessie, zodat u het systeem normaal kunt gebruiken. Deze cookies worden van uw apparaat verwijderd als de browser wordt afgesloten;
b. 'permanente cookies ' die alleen door de Site worden gelezen, voor een bepaalde periode op uw computer worden opgeslagen en niet worden verwijderd als de browser wordt afgesloten. Deze cookies worden gebruikt als ik voor herhaalbezoeken moeten weten wie u bent, zodat de site bijvoorbeeld uw voorkeuren kan opslaan voor de volgende keer dat u zich aanmeldt;
c. 'cookies van derden' die worden ingesteld door andere online services die inhoud verzorgen op een pagina die u bekijkt, bijvoorbeeld door externe bedrijven voor gegevensanalyse die mijn webtoegang controleren en analyseren.

Verwijderen van cookies

Cookies bevatten geen informatie aan de hand waarvan uw persoonlijke identiteit kan worden vastgesteld, maar de Persoonsgegevens die we van u opslaan, kunnen wel door ons worden gekoppeld aan de informatie die staat opgeslagen in en die is verkregen door cookies. U kunt de cookies verwijderen door de instructies van uw apparaatvoorkeuren te volgen, maar als u ervoor kiest om cookies uit te schakelen, kan het gebeuren dat bepaalde functies op mijn site niet goed werken en kan uw ervaring online beperkt zijn.

Google Analytics

Ik maak ook gebruik van een tool met de naam 'Google Analytics' om informatie te verzamelen over uw gebruik van de Site. Google Analytics verzamelt informatie over hoe vaak gebruikers naar de Site toe gaan, welke pagina's ze dan bezoeken, enzovoort. De informatie die ik van Google Analytics krijg, gebruik ik om mijn Site en services te verbeteren. Google Analytics verzamelt uw IP-adres op de dag dat u sites bezoekt, in plaats van uw naam of andere informatie die kan worden gebruikt om uw identiteit vast te stellen. De informatie die ik met behulp van Google Analytics heb verzameld, combineer ik niet met persoonsgegevens. De mogelijkheid die Google heeft voor het gebruiken en delen van de informatie die Google Analytics over uw bezoeken aan deze Site heeft verzameld, wordt beperkt door de Gebruiksvoorwaarden van Google Analytics en het Privacybeleid van Google.

Facebook Pixel

Ik maak ook gebruik van de Facebook Pixel.
Dit is een klein stukje JavaScript code die op elke pagina aanwezig is. Hiermee kan ik meten hoe goed mijn advertenties op Facebook en Instagram werken. Via deze code wordt een klein beetje gegevens over de bezoeker teruggestuurd naar Facebook, die kan dit vervolgens linken met uw Facebook account als u die heeft. Ik heb zelf geen inzage in deze persoonsgegevens en het blijft voor mij dus anoniem.
U kunt zelf de informatie en het gebruik van de pixel intrekken en via uw Facebook account kunt u ook de privacy verklaring van Facebook hierover raadplegen.

Uw rechten

Als u zich in bepaalde gebieden, waaronder de EU, bevindt, hebt u een aantal rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. Hoewel sommige van deze rechten algemeen van toepassing zijn, zijn bepaalde rechten alleen van toepassing in bepaalde beperkte gevallen. Ik beschrijf deze onderstaande rechten:

  • Vragen om bevestiging over of er al dan niet persoonsgegevens over u worden verwerkt en toegang tot uw opgeslagen persoonsgegevens, samen met aanvullende informatie.
  • Vragen om een overzicht van de persoonsgegevens die u vrijwillig aan mij hebt verstrekt, in een gestructureerd, gangbaar en leesbaar formaat.
  • Mij verzoeken de persoonsgegevens die ik van u in bezit heb te corrigeren.
  • Mij verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen.
  • Bezwaar maken tegen het verwerken van persoonsgegevens door mij.
  • Mij verzoeken het verwerken van uw persoonsgegevens te beperken.
  • Een klacht indienen bij een toezichthoudende instantie.
Als u vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact met mij opnemen via info@corasknitknacks.nl. U kunt ook een brief sturen naar: Tarwekamp 136, 1112 HJ Diemen.
Als geregistreerde gebruiker van deze website kunt u uw persoonlijke gegevens (inclusief e-mailadres, fysiek adres, telefoonnummer) op elk gewenst moment wijzigen nadat u zich bij mijn website hebt aangemeld.

Overig

Zakelijke transactie

We kunnen informatie delen in geval van een zakelijke transactie (bijv. de verkoop van een aanzienlijk deel van ons bedrijf, een fusie, een consolidatie of de verkoop van activa). Mocht zo'n geval zich voordoen, dan neemt de begunstigde of de overnemende onderneming de rechten en plichten op zich zoals die staan vermeld in het Privacybeleid.

Minderjarigen

Ik begrijp hoe belangrijk het is om de privacy van kinderen te beschermen, zeker online. De Site is niet bedoeld voor of gericht op kinderen. Onder geen beding zal ik het gebruik van mijn services door minderjarigen toestaan als zij hiervoor geen voorafgaande toestemming hebben van een ouder of wettelijke voogd. Ik verzamel niet opzettelijk Persoonsgegevens van minderjarigen. Als een ouder of voogd ontdekt dat zijn of haar kind zonder toestemming Persoonsgegevens aan mij heeft verstrekt, dient hij of zij contact met mij op te nemen via het contact formulier of een email.

Updates of wijzigingen van dit privacybeleid

Ik behoud mij het recht om het Privacybeleid periodiek aan te passen of te herzien. Wezenlijke veranderingen worden onmiddellijk van kracht op het moment dat het herziene Privacybeleid wordt gepubliceerd. De nieuwste versie wordt weergegeven in de sectie 'Voor het laatst gewijzigd'.
Als u na de kennisgeving van dit soort wijzigingen mijn website blijft gebruiken,  betekent dit dat u deze wijzigingen aan het privacybeleid erkent, goedkeurt en dat u akkoord gaat met de voorwaarden van deze wijzigingen.
We behouden ons het recht voor om het Privacybeleid periodiek aan te passen of te herzien. Wezenlijke veranderingen worden onmiddellijk van kracht op het moment dat het herziene Privacybeleid wordt gepubliceerd. De nieuwste versie wordt weergegeven in de sectie 'Voor het laatst gewijzigd'. Als u na de kennisgeving van dit soort wijzigingen op mijn website gebruik blijft maken van het Platform, betekent dit dat u deze wijzigingen aan het Privacybeleid erkent en goedkeurt en dat u akkoord gaat met de voorwaarden van deze wijzigingen.
Dit beleid is voor het laatst gewijzigd op 6 februari 2023.

Contact opnemen

Als u algemene vragen hebt over de Site of over de informatie die ik over u verzamel of hoe ik die gebruik kunt u contact opnemen via info@corasknitknacks.nl

Overige bedrijfsgegevens Cora's Knit Knacks:

Btw nummer: NL001219089B39

Kvk nummer: 68878982

Meld je aan en wees altijd op de hoogte van nieuwe producten, toffe patronen, acties of andere nieuwtjes. Krijg een kortingsbon van maar liefst 15% korting en een e-book vol haakinspiratie in je mailbox als je je nu aanmeld!

Haak aan!

Meld je aan en wees als eerste op de hoogte van nieuwe producten, toffe patronen, acties of andere nieuwtjes.
Krijg een kortingsbon in je mailbox als je je nu aanmeld!

Cora's Knit Knacks

Tarwekamp 136
Btw id: NL001219089B39
KvK nummer: 68878982

Volg mij op

iDeal betaalmethode Paypal betaalmethode Mastercard betaalmethode Visa bethaalmethode
Bancontact betaalwijze logo
Keurmerk webwinkel

Cora's Knit Knacks is leverancier van Hoooked garens en vertegenwoordiger van Rosarios 4 garens

© 2020 - 2023 Coras Knit Knacks