Algemene voorwaarden

Op deze pagina vindt u mijn algemene voorwaarden. Deze zijn op alle verkopen van toepassing.

Wijzigingen van deze voorwaarden zijn mogelijk en de laatste versie van de voorwaarden is geldend. Laatste wijziging was in juli 2022.

1. Cora's Knit Knacks

Cora's Knit Knacks is geregistreerd bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 68878982 en is gevestigd op Tarwekamp 136, 1112HJ in Diemen.

2. Toepassing van deze voorwaarden

Wanneer een klant een bestelling plaatst op deze website dan accepteerd hij/zij de algemene voorwaarden zoals beschreven is op deze pagina. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de volgende plaatsen waar Cora's Knit Knacks verkoopt: www.corasknitknacks.nl.

3. Beschrijving en foto's van producten

Cora's Knit Knacks doet intensief haar best om ervoor te zorgen dat alle gepubliceerde informatie correct en volledig is. Niettemin is het mogelijk dat er gebreken zijn in de gepubliceerde informatie. Als er onjuiste informatie op mijn website staat, zal ik mijn best doen om ervoor te zorgen dat dit zo snel mogelijk wordt gecorrigeerd. Cora's Knit Knacks is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van informatie op deze site. Als u onvolledige en onjuiste informatie op mijn websites opmerkt, kunt u mij hiervan op de hoogte stellen via de contactpagina.
De kleuren van de foto's op mijn site kunnen enigszins afwijken van het originele product. Kleuren kunnen veranderen afhankelijk van de browser, device of beeldscherm dat u gebruikt.
Cora's Knit Knacks is niet verantwoordelijk voor publicaties van derden.

 4. Prijzen en betalingen

Prijzen op www.corasknitknacks.nl zijn in euro's, inclusief btw en exclusief verzendkosten tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Cora's Knit Knacks behoudt zich het recht om prijzen te allen tijde te wijzigen of corrigeren. Cora's Knit Knacks is niet verantwoordelijk voor onjuiste prijzen, zoals typefouten of drukfouten, en behoudt het recht om prijzen te wijzigen nadat een bestelling is geplaatst.

5. Verzendkosten

Cora's Knit Knacks hanteerd een vast tarief voor verzending ongeacht het gewicht van de bestelde producten. Cora's Knit Knacks bepaald daarna zelf hoe de bestelling verzonden wordt, maar elke bestelling zal via track en trace van de vervoerder te volgen zijn. De hoogte van het tarief is afhankelijk van de bestemming.
In de bestel informatie is meer te lezen over mijn verzendbeleid en de verzendkosten.

6. Bestellingen

Nadat een klant een bestelling heeft geplaatst, ontvangt hij/zij een e-mail met de bevestiging van de bestelling. Deze bevestiging geeft ook aan of een betaling is uitgevoerd of nog voldaan moet worden. Elke klant is verplicht om de informatie op de orderbevestiging te controleren en moet Cora's Knit Knacks op de hoogte brengen in geval van onvolledigheid of fouten.

7. Levertijd

Levertijd - voor artikelen op voorraad - is in Nederland binnen 1 tot 5 werkdagen en binnen Europa binnen 3 tot 14 werkdagen.

Ik zal alles in het werk stellen om de bestelling op tijd af te leveren, maar het is niet gegarandeerd en Cora's Knit Knacks is niet aansprakelijk voor vertragingen om redenen die niet door haar beïnvloed of gecontroleerd kunnen worden.

In de bestel informatie is meer te lezen over mijn verzendbeleid en de levertijd.

8. Retouren

Als consument heeft u het recht om de bestelling en/of geleverde goederen tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product.
Tijdens de bedenktijd gaat u zorgvuldig om met het product en de verpakking. U gebruikt het product slechts in die mate om te kunnen beoordelen of u het product wenst te houden of niet. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan mij geretourneerd worden.
Wanneer u van uw herroepingsrecht gebruik wilt maken bent u verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, schriftelijk kenbaar te maken aan mij. U kunt dit doen via het contactformulier of via email. Benoem daarin uw bestelnummer en geef aan welke producten u wilt retourneren.
Nadat u heeft laten weten dat u gebruik maakt van uw herroepingsrecht heeft u 14 dagen om het product terug te sturen. U dient te kunnen bewijzen dat de geleverde producten tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
Indien u na de eerder genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van uw herroepingsrecht respectievelijk het product niet teruggezonden heeft, is de koop een feit.

8.1 Kosten in geval van herroeping

Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht komen de kosten van terugzending voor uw rekening.
Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht krijgt u het volledige orderbedrag, inclusief verzendkosten gecrediteerd. Dit zal zo spoedig mogelijk, maar ten minste binnen 14 dagen na herroeping gebeuren. Voorwaarde hierbij is wel dat het product reeds terug ontvangen is of sluitend bewijs van terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door u gebruikt is bij betaling.
Indien het product beschadigd is door onzorgvuldige omgang bent u aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.

8.2 Uitzondering herroepingsrecht

Aangepaste en gepersonaliseerde bestellingen die specifiek op verzoek van de klant zijn gemaakt, kunnen niet worden geretourneerd. Bijvoorbeeld, producten in een andere kleur of maat dan standaard aangeboden wordt in de webwinkel. Op deze producten is het herroepingsrecht ook niet van toepassing. De verkoop is hiermee na succesvolle betaling definitief.

9. Verzending

Cora's Knit Knacks verzend bestellingen naar het adres dat de klant heeft opgegeven bij de aankoop van mijn producten. Dat houdt dus in dat de klant zelf goed moet controleren dat hij/zij het juiste adres opgeeft.

Cora's Knit Knacks is niet aansprakelijk voor het kwijtraken van bestellingen wanneer er een foutief adres is opgegeven.

10. Abonnementen, loopduur en opzegging

Cora's Knit Knacks biedt verschillende abonnementen aan met een verschillende loopduur en tarief.

  • De Haak Helden Academy is een online training die in 6 termijnen betaald wordt. Na de eerste betaling wordt er nog 5x via automatische incasso afgeschreven. De Haak Helden Academy is niet vroegtijdig opzegbaar.
  • De Happy Me Box membership is een abonnement met doorlopende loopduur. Dit houdt in dat het abonnement automatisch elke maand verlengd wordt en elke maand opzegbaar is. Zonder wederzijdse opzegging zal de looptijd worden voortgezet. Het deactiveren van het abonnement is alleen mogelijk voorafgaand aan de dag van uw oorspronkelijke betalingsmoment.

10.1 Extra bepaling betaling abonnementen

Indien bij een bestelling gekozen wordt voor een abonnementsvorm zoals hierboven beschreven zal enkel de eerste maand bij de bestelling betaald worden.

De daarop volgende maanden zullen via automatische incasso afgeschreven worden. Doorlopend in geval van de Happy Me Box membership of nog 5 termijnen in geval van de Haak Helden Academy.

Indien de klant in gebreke blijft in de tijdige betaling, is de klant van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het verschuldigde bedrag.

Indien de klant in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant.

Indien de betaling achter wege blijft behoudt Cora's Knit Knacks het recht om de leveringen van het abonnement naar de klant te staken.

11. Klachten

Cora's Knit Knacks beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachten procedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 maanden volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Cora's Knit Knacks, nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd.

Bij Cora's Knit Knacks ingediende klachten worden binnen 14 dagen beantwoord. Deze termijn wordt gerekend vanaf de datum van ontvangst van de klacht. Wanneer een klacht onvoorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt wordt krijgt de klant binnen de termijn van 14 dagen een bericht met een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Bij klachten dient de klant zich eerst tot Cora's Knit Knacks te wenden. Indien de webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de klant zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/ledenlijst/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de klant de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de klant betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Cora's Knit Knacks zal zij de klant een passende oplossing bieden: geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

  1. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
  2. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

12. Conflicten

Bij alle contracten en bestellingen tussen Cora's Knit Knacks en haar klanten waar deze voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlandse recht van toepassing in geval van conflicten. Ook indien de klant woonachtig is in het buitenland.
Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Meld je aan en wees altijd op de hoogte van nieuwe producten, toffe patronen, acties of andere nieuwtjes. Krijg een e-book vol haakinspiratie in je mailbox als je je nu aanmeld!

Haak aan!

Meld je aan en wees als eerste op de hoogte van nieuwe producten, toffe patronen, acties of andere nieuwtjes.
Krijg een gaaf e-book in je mailbox als je je nu aanmeld!

Cora's Knit Knacks

Tarwekamp 136
1112HJ Diemen
info@corasknitknacks.nl
085 - 000 48 28

Btw id: NL001219089B39
KvK nummer: 68878982

Volg mij op

iDeal betaalmethode Paypal betaalmethode Mastercard betaalmethode Visa bethaalmethode
Bancontact betaalwijze logo
Keurmerk webwinkel

Cora's Knit Knacks is leverancier van Hoooked garens en vertegenwoordiger van Rosarios 4 garens

© 2018 - 2024 Cora's Knit Knacks